jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
29.01. 13

John Steinbeck

Základní informace o životě a díle Johna Steinbecka se zaměřením na novelu O myších a lidech. A2.
Na základě stručných informací o životě a díle Johna Steinbecka si studenti procvičí - nejen formou hry pro dva hráče/dva týmy - gramatické struktury odpovídající úrovni A2 (čas přítomný, minulý a předpřítomný). Hra je zaměřena na autorovův život a jeho slavné drama o Myších a lidech. V úvodní části nalezneme strany věnované životu autora a jeho novele O myších a lidech. V závěrečné části je zařazena strana týkající se několika známých děl tohoto autora.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora