jazyky-interaktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

O projektu

1. Název projektu

Cizí jazyky interaktivně
v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
reg. č.  CZ 1.07./1.1.00./08.0012

2. Typ projektu
Neinvestiční s křížovým spolufinancováním ( 12,5%)

3. Operační program/oblast podpory
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

4. Předkladatel projektu
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

5. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitňování podmínek pro posílení vzdělanostního potenciálu s přímou vazbou na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (dále jen SERRJ) pří výuce jazyků primárně u škol zapojených do projektu, sekundárně pak u všech škol pracujících následně s vytvořenou databází výukových jazykových hodin. Dílčí cíle:

a) vzdělání pracovníků zapojených škol v oblasti používání techniky interaktivní výuky a v oblasti vytváření výukových hodin pro interaktivní výuku
b) moderní interaktivní proces výuky - aktivní zapojení studentů/žáků škol do výuky, zvýšení zájmů žáků o výuku
c) vytvoření základní databáze 3180 výukových interaktivních hodin jazyků se zapojením průběžné činnosti metodických předmětových komisí
d) seznámení se s obsahem SERRJ a vytvoření metodických postupů pro další přípravu výukových interaktivních hodin jazyků s přímou vazbou na jednotlivé úrovně jazykových znalostí dle SERRJ
e) vytvoření odborného partnerství - sítě zapojených škol při vytváření a sdílení výukových interaktivních materiálů
f) formou www prezentace vytvoření volně přístupného prostředí pro tvorbu, sdílení a metodické řízení interaktivní výuky jazyků s celostátním dopadem


6. Popis projektu

Realizací projektu dojde k rozšíření interaktivního způsobu výuky jazyků v podmínkách SERRJ prvotně v 27 školách v ČR. Projekt obsahuje několik aktivit, které jednak zabezpečí technické zázemí pro interaktivní výuku, jednak vytvoří metodické a obsahové zázemí (vzorové vyučovací hodiny) pro jednotlivé jazyky, jednak vytvoří partnerský systém spolupráce škol pro sdílení a další tvorbu nových učebních materiálů. Do realizace projektu se zapojí celkem 27 škol z pěti krajů. Na tvorbě výukových materiálů se bude podílet celkem 106 pedagogů, kteří vytvoří 3180 výukových hodin pro interaktivní výuku ve všech jazycích, které se na zúčastněných školách vyučují. Dále budou vytvořeny metodické pokyny, které budou odborným návodem pro samostatnou tvorbu dalších interaktivních výukových hodin. Celá nabídka interaktivní výuky bude umístěna na webu, vytvořeném v rámci projektu. Hlavními cílovými skupinami jsou pracovníci a studenti škol.

7. Přínosy pro školu jako partnera

1) Pořízení moderních technologických prostředků a didaktických pomůcek v rámci využívání ICT ve výuce jazyků.

2) Získávání znalostí k tvorbě výukových interaktivních hodin jazyků s přímou vazbou na obsah, metody a cíle SERRJ. Pracovníci partnerských škol projdou školeními pro práci s výukovým software, realizovanými v rámci projektu a zúčastní se i předmětových seminářů.

3) Vytváření interaktivních výukových hodin, včetně metodického řízení a síťové spolupráce zúčastněných škol v podmínkách SERRJ.

8. Cílové skupiny
Pracovníci škol - učitelé a všichni žáci zapojených škol.

9. Předpokládaná doba realizace projektu

3/2010-2/2013

10. Rozpočet projektu

23.011.632 Kč