jazyky-interaktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Slovo úvodem

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

je projekt, který realizovala Masarykova obchodní akademie Jičín v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt byl realizován ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami České republiky.

V průběhu tříleté realizace projektu vytvořilo 118 tvůrců - učitelů cizích jazyků celkem 3180 interaktivních materiálů k výuce anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka.

Byla vytvořena síť odborného partnerství pro tvorbu a sdílení interaktivních výukových materiálů, které vytvářeli učitelé pod metodickým vedením předmětových komisí a na základě znalostí a dovedností získaných na odborných seminářích a školeních, realizovaných v rámci projektu. Členové metodických komisí vytvořili metodické postupy pro tvorbu a práci s interaktivními výukovými materiály. Více >>

Registrace uživatelů:

Ke stažení výukových materiálů se prosím zaregistrujte.

Aplikace ActivInspire - stažení české verze

Kontakty