jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
11.12. 12

Opakovací test

Opakovací test je určen pro mírně pokročilé studenty na zakončení studia prvního ročníku. Opakuje gramatiku i probraná témata.
Opakovací test - hra dvou družstev zaměřená na zopakování základní latinské gramatiky (deklinace, přítomný čas sloves, vazba akuzativ - infinitiv, adjektiva a adverbia - jejich tvoření a stupňování, numeralia, pronomina) a probraných témat (lidské tělo, římský dům, počasí, části roku apod.)
Úroveň: A2 Téma: jiné

Další materiály tohoto autora