jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2024
14.02. 12

Vánoce

Téma Vánoce v krátkých textech pro úroveň SERRJ B1. Prezentace vedena soutěživou formou za pomoci oboustranného dvojjazyčného slovníku ČJ-ŠP a ŠP-ČJ.
Tato prezentace je zaměřena na téma Vánoce a dovednost použití slovníku. Studenti procvičují slovíčka a slovní spojení, která se týkají daného tématu na krátkých textech s pomocí slovníků. Krátké texty jsou zaměřeny na vánoce v České republice a ve Španělsku, místní zvyky a tradice. Studenti pracují ve skupinách a práce se slovníkem je procvičena formou hry.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora