jazyky-interaktivne.cz

svátek má Otýlie, 28.1. 2023

Mgr. Stanislava Dubská

Škola: Masarykova obchodní akademie, Jičín
Aprobace: NJ

Materiály tohoto autora

16.12. 12 Préteritum pomocných a způsobových sloves
11.12. 12 Slovesa "stellen - stehen", "legen - liegen",...
02.12. 12 Předložky časové
01.12. 12 Důvodové věty (denn, weil, deshalb)
08.11. 12 Perfektum - pomocné sloveso "sein" / "haben"
19.10. 12 Český ráj
12.10. 12 Jičín
16.07. 12 Nepřímá otázka
06.07. 12 Modální slovesa + man
06.05. 12 Německo - hospodářství
26.03. 12 Švýcarsko - hospodářství
21.02. 12 Rakousko - hospodářství
30.01. 12 Zájmeno "einander"
28.11. 11 Salzburg - Mozartovo město
15.11. 11 Tázací zájmena a příslovce
18.10. 11 Internet
25.09. 11 Přídavná jména zeměpisná
30.06. 11 Číslovky řadové
28.06. 11 Sportoviště
11.04. 11 Kultura a umění
25.03. 11 Příslovce - zvláštnosti 3. stupně
21.02. 11 Konjunktiv II, podmiňovací způsob
23.01. 11 Zájmenná příslovce
07.12. 10 Hlavní města - srovnání
28.11. 10 Česká republika - turistické cíle
12.11. 10 Nahrazování vedl. vět s "dass" vazbou s "zu"
29.10. 10 Nahrazování vedl. vět s "damit" vazbou "um..zu"
26.10. 10 Práce sekretářky
01.10. 10 Předložky se zeměpisnými údaji
31.08. 10 Předložky se 3. a 4. pádem