jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
13.09. 11

Christmas in Britain and the Czech Republic

Vánoce v Británii a České republice.(B2)
Seznámení se základními informacemi a slovní zásobou týkající se Vánoc a s nimi spjatých tradic v Británii a České republice. Slovní zásoba k tématu, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Velké Británie a České republiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora