jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
20.09. 11

Guy Fawkes' Night

Seznámení se základními informacemi a procvičení slovní zásoby týkající se britského svátku Guy Fawkes' Night. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Úroveň B1.
Cílem prezentace je seznámit studenty s reáliemi o svátku Guy Fawkes' Night a základní slovní zásobou. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí své znalosti i složitější slovní zásobu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina. Výukový materiál nevyžaduje žádné specifické nástroje, pomůcky, ani připojení na internet. Studenti by měli mít k dispozici slovníky.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora