jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
05.10. 11

Členy a geografické názvy

Vysvětlení důležitosti použití členu určitého s geografickými názvy ve větě. Praktické cvičení. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a zeměpis. Úroveň: A2 (pre-intermediate).
K tomuto materiálu nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, nástroje či připojení k internetu. CÍL: Studenti se naučí použití určitého členu s geografickými názvy (hory, města, řeky apod.) - na úrovni A2. Vhodný materiál pro výuku metodou CLIL (tj. obsahově a jazykově integrované vyučování). Jednotlivé stránky VM lze použít jako celek nebo jako jednotlivé tzv. spršky (showers) v hodinách zeměpisu na doplnění výkladu v Čj.
Úroveň: A2 Téma: mezipředmětové vztahy

Další materiály tohoto autora