jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
16.10. 11

Guy Fawkes Night

Úroveň A2, základní seznámení se svátkem a jeho historií, seznámení s novou slovní zásobou, aktivity k diskusi a procvičení.
Úvodní motivace - diskuse, práce s textem. Historie svátku s vyžitím obrázků, seznámení s novou slovní zásobou. Aktivity na procvičení: práce s textem, osmisměrka.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora