jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
21.10. 11

České školství

Fakta a slovní zásoba spojená s českým systémem vzdělávání a typy škol v Česku. B1
Fakta spojená s českým systémem vzdělávání a typy škol v Česku. Slovní zásoba týkající se částí školní budovy a jejího vybavení, jednotlivých předmětů a základních pilířů výuky angličtiny (grammar, reading, writing, listening, speaking, English-speaking countries). Výklad, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora