jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
20.12. 11

Future-vyjadřování budoucích dějů

Studenti si zopakují způsoby vyjadřování budoucnosti - will, going to, present continuous and simple, may/might. Budou je upevňovat hlavně mluvením o osobních zkušenostech žáků nebo roleplay. Materiál lze použít i pro vysvětlení a procvičení těchto gramatických struktur ( i na nižší úrovni), SERRJ B1
Pro tento předváděcí sešit je třeba připojení na internet pro přehrátí songu z youtube. Cíl: Zopakování způsobů vyjádření budoucích dějů, především mluvením. Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora