jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
15.11. 11

English as a foreign language

Maturitní téma: Angličtina jako světový jazyk (B2)
Význam anglického jazyka v současném světě, stručný vývoj s přehledem vlivů ostatních jazyků, přízvuky, dialekty, základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Slovní zásoba k tématu, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora