jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
02.12. 11

Extrémní počasí

Rozšíření slovní zásoby tématu "Extrémní počasí" A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Extrémní počasí". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora