jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
17.01. 12

Dotazy na cestu

Komplexní rozbor tematického celku. A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Dotazy na cestu". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora