jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
24.01. 12

Britské školství

Základní informace o školství ve Velké Británii. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování a doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Cíl: Žáci mají základní informace o Britském školství. Metody: výklad, přiřazování, odkrývání, doplňování Časová dotace: lze využít v 1-2 vyučovacích hodinách podle požadavků na míru podrobnosti Nástroje: pero, skrýt, přiřazování, magický inkoust
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora