jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
20.12. 11

Fitness centre

Studenti se seznámí se slovní zásobou - vybavení fitness klubu, svalové skupiny, principy různých fyzických aktivit ve "fitku", budou je následně používat pro speaking a odpovědi ve fitness dotazníku s použitím hlasovacího zařízení. SERRJ B1
Tento sešit je doplněn o aktivitu s hlasovacím zařízením - volitelné. Není třeba připojení na internet. Cíl: Zpestření hodiny věnované sportu, seznámení s nutnou slovní zásobou pro speaking. Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora