jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
31.01. 12

Frázová slovesa s GET

Přehled vybraných frázových sloves s GET. A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa s GET". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora