jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
05.02. 12

Členy s vlastními jmény

Pravidla a procvičení používání členů s vlastními jmény osob, míst i budov ve městě, institucí a se zeměpisnými názvy. SERRJ B2
Studenti si osvojí pravidla o používání členů s vlastními jmény osob, míst i budov ve městě, institucí a se zeměpisnými názvy. Naučí se je používat ve cvičeních.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora