jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
22.02. 12

Architektura

Základní evropské architektonické slohy v obrázcích a slovíčcích pro maturanty.SERRJ:B1
Krátké závěrečné video, příklady staveb, slavní architekti, rámcově časově uspořádáno. Slovní zásoba typických prvků jednotlivých slohů. Možnost následné domácí přípravy prezentace pro spolužáky.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora