jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
05.03. 12

Have, have got

SERRJ: A1; vyjádření vlastnictví pomocí "to have" a vazby "have got"; rozdíl - americká a britská angličtina
SERRJ: A1; Studenti si osvojí dovednosti vyjádření vlastnictví pomocí "to have" a vazby "have got". Zjistí rozdíl mezi těmito výrazy - americká a britská angličtina a s nimi spojená stavba věty (kladná a záporná oznamovací věta, otázka). Pomocí různých cvičení (doplňování do textu, oprava chyb, tvorba vět a přiřazování) si procvičí užití, nejen "to have" a "have got" samotných, ale v závěru i v kombinaci se slovesem "to be".
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora

18.11. 12 Historie USA - Občanská válka
10.11. 12 Tvoření slov
10.11. 12 Podstatná jména s předložkami
10.11. 12 Modální slovesa v přítomném čase
21.10. 12 Rozkazovací způsob
14.10. 12 Determinující výrazy - much, many, little, few, a little, a few
14.10. 12 Otázky - procvičování
07.10. 12 Kolokace go, get
07.10. 12 Kolokace make, do
24.05. 12 Přítomý čas průběhový
24.05. 12 Vyrazy some, any, no
29.02. 12 Předložky - místní
09.12. 11 Reálie USA – Historie Afroameričanů - otrokářství
01.12. 11 Reálie USA - Historie Divokého západu
30.11. 11 Slovní zásoba a fonetika - jazykolamy
15.11. 11 Historie USA - od vyhlášení nezávislosti po občanskou válku
20.09. 11 Mobilní telefony
13.06. 11 Zajímavosti parků v USA
08.05. 11 Školní řád – práva a povinnosti
14.04. 11 První pomoc při nehodách a přírodních pohromách
28.02. 11 Informatika - digitální fotoaparát
09.02. 11 Americká literatura do 19. století - O'Henry
13.12. 10 Reálie USA - Historie
30.11. 10 Stupňování přídavných jmen a příslovcí
24.11. 10 Modální slovesa
29.10. 10 Nepravidelná slovesa
20.10. 10 Počítač a jeho části
21.09. 10 Významní cestovatelé
23.08. 10 Režim dne