jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
01.04. 12

Have, have got

Have, have got - zopakování základních gramatických pravidel, použití delšího a zkráceného tvaru, použití have v minulém čase, překlady výrazů s have, tvorba vět, základní a rozšířená slovní zásoba, doplňování výrazů do textu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1.-2. gramatika – základní a zkrácený tvar 3.-4. výrazy s have/ have got 5. doplňování do textu 6. překlad celých vět.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora