jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
21.03. 12

Frázová slovesa s TURN

Výukový materiál se zaměřuje na slovní frázová slovesa s TURN. Ve výukovém materiálu je představeno sedm sloves s TURN (turn down, turn up, turn off, turn on, turn over, turn into, turn away ). Výukový materiál se dále zaměřuje na procvičení těchto sloves pomocí rozličných cvičení.Úroveň: A1
Poznámky k výukovému materiálu: K tomuto materiálu nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. Můžeme využít duálního uživatele. Není třeba připojení k internetu. CÍL: Procvičení frázových sloves s TURN. Mezipředmětové vazby: český jazyk Časová dotace: 1 vyučovací hodina nebo části hodin
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora