jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
21.03. 12

Have, have got.

Použití slovesa ´have got´ a slovesa ´have´ pro činnosti a děje. B2
Studenti si prohloubí znalost použití slovesa ´have got´ ve významu ´mít, vlastnit´. Procvičí si různé slovesné tvary tohoto slovesa ve cvičeních. Poté se seznámí s možností použití slovesa ´have´ v průběhovém tvaru při vyjadřování různých akcí, aktivit a zkušeností. Následně studenti novou látku procvičí.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora