jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
10.04. 12

Guy Fawkes Night

Seznámení s historickými souvislostmi týkajícími se původu svátku Guy Fawkes Night.
Seznámení formou interaktivních cvičení s historií Guy Fawkes Night. Práce s videonahrávkou. Slovní zásoba k tématu. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti kulturně společenských reálií UK. Osvojení a procvičení jazykových struktur souvisejících s tématem.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora