jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
13.04. 12

Can, could, be able

Výukový materiál zaměřený na použití modálního slovesa can v (přítomném a minulém čase) a použití vazby be able. A2
Výukový materiál sloužící k seznámení se s významem a pravidly použití modálních sloves can a could a jejich souvislosti s použitím vazby be able to. Odvození, výklad a procvičení formou interaktivních cvičení. Jedná se zejména o tvoření vět, přiřazování a doplňování správných tvarů.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora