jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
10.04. 12

Adjective + preposition

Přídavná jména s předložkami, která jsou vybrána ze základní slovní zásoby, jsou prezentována, procvičována a upevňována. Žáci jsou vedeni, aby aktivně tyto vazby používali, když mluví o svých zkušenostech. Dvě aktivity jsou poslechové.
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení na internet. Cíl: Seznámit se s adjektivy, která se pojí s předložkou, procvičení se zaměřením na personalizaci. Závěrečné aktivity jsou poslechové. Časová dotace: Přibližně 1 vyučovací hodina - podle uvážení učitele
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora