jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
03.05. 12

Členy u zeměpisných názvů

Výukový materiál seznamuje žáky s používáním členů u zeměpisných názvů.
VM seznamuje žáky s používáním členů u zeměpisných názvů. Prezentace je zaměřena na procvičení použití určitého a neurčitého členu. Interaktivními cvičeními si žáci procvičují znalost uvádění členů u zeměpisných názvů či psaní zeměpisných názvů bez členů. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a pohotovosti.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora