jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
10.05. 12

Česká republika

Předváděcí sešit je zaměřen na vytvoření a procvičení slovní zásoby k tématu. Známá fakta a informace jsou použity v jednoduchých větách, tak aby studenti byli schopni na základní úrovni prezentovat Českou republiku.
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení na internet. Cíl: Prezentovat Českou republiku. Spojit faktografické informace se slovní zásobou a v jednoduchých větách mluvit! Časová dotace: Přibližně 1 vyučovací hodina - podle uvážení učitele
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora