jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
25.08. 10

British Rock Classics

Základní údaje o důležitých představitelích britské klasické rockové scény. Fakta, zajímavosti, fotografie, odkazy na videa. Úroveň podle SERRJ: B2.
Základní údaje o důležitých představitelích britské klasické rockové scény. Fakta, zajímavosti, fotografie, odkazy na videa. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Velké Británie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora