jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
06.06. 12

Divadlo

Rozvoj řečových dovedností, rozvoj slovní zásoby a práce ve dvojicích na téma divadlo. SERRJ B1
Rozvoj řečových dovedností, rozvoj slovní zásoby a práce ve dvojicích na téma divadlo.Práce s textem, videem, Národní divadlo, Shakespeare.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora