jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
28.06. 12

Člověk a jeho role v životním prostředí.

Definice základních pojmů životního prostředí, diskuse o pozitivní a negativní roli člověka, vyžívání moderních, někdy i problematických technologií. SERRJ B2
Studenti si osvojí základní pojmy tématu, prodiskutují negativní i pozitivní působení člověka na životní prostředí a problematické používání moderních technologií včetně používání biopaliv a biomasy.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora