jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
16.10. 10

Great Britain

Základní informace o geografii, státních symbolech a politickém uspořádání Velké Británie. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Základní údaje o Velké Británii, geografický přehled, klima, politický systém, státní symboly, hymna. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Velké Británie. Orientace v mapě Velké Británie.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora