jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
05.10. 12

Dopravní značky

Výukový materiál je zaměřen na slovní zásobu (dopravní značky). Studenti jsou vedeni, aby tuto slovní zásobu aktivně používali. Materiál obsahuje praktická cvičení (přiřazovačky, multiple-choice) a zároveň zadání pro komunikační cvičení ve dvojicích. Součástí je též doplňující materiál - cedule ve VB a jejich význam.
K tomuto materiálu nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. Ke všem stranám je připojen pracovní list pro studenty, který lze předem vytisknout.10-tá strana odkazuje na stránky www.helpforenglish.cz, kde je možné otevřít doplňková cvičení a testy.CÍL: Procvičení slovní zásoby, komunikačních dovedností.Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova. Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny nebo části hodin.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora