jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
03.10. 12

Frázová slovesa spojená s cestováním a počasím

Přehled základních frázových sloves spojených s cestováním a počasím. A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa spojená s cestováním a počasím". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora