jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
30.08. 12

Halloween

Seznámení se základními informacemi a procvičení znalostí týkajících se svátku Halloween pomocí řady interaktivních úloh. Úroveň B1.
Cílem prezentace je seznámit studenty s reáliemi týkajícími se svátku Halloween. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí své znalosti i slovní zásobu. Studenti by měli mít k dispozici slovníky. Časová dotace: 1 vyučovací hodina.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora