jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
03.10. 12

Halloween

Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a informací týkajících se svátku Halloween. Úroveň podle SERRJ A2.
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a informací týkajících se svátku Halloween. Studenti procvičují názvy jednotlivých tradic svátku Halloween, se kterými se setkávají v běžném životě. Dozvídají se základní informace o vzniku svátku Halloween.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora