jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
10.09. 10

Bydlení

Základní typy bydlení a domů v ČR a v ESC - seznámení s typy domů v UK, způsoby bydlení v USA a v ČR, procvičení slovní zásoby na téma dům, zahrada, vybavení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň B1.
Cílem prezentace je seznámit studenty s nejběžnějšími typy domů v UK a základními reáliemi týkajícími se bydlení v USA a ČR. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí zejména slovní zásobu daného tématu.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora