jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
07.10. 12

Frázová slovesa s DOWN

Přehled vybraných frázových sloves s DOWN pro danou jazykovou úroveň.
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa s DOWN". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v kterém mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora