jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
05.10. 10

Gerundium a infinitiv

Gerundium a infinitiv po určitých slovesech, předložkách a dalších výrazech. Úroveň podle SERRJ: B2.
Tvoření a použití gerundia a infinitivu, s důrazem na použití po slovesech. Slovesa, po kterých se používá jen gerundium. Slovesa, po kterých se používá jen infinitiv. Slovesa, po kterých se používá obojí, ale se změnou významu.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora