jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
18.10. 12

Can, could, be able to

Použití modálních sloves can, could a opisného tvaru be able to. (B1)
Použití modálních sloves can, could a opisného tvaru be able to. Zopakování a procvičení daného tématu pomocí doplňování různých tvarů modálního slovesa can a jeho opisu v textu, vytváření vět o vlastní osobě a cvičení na překlad z českého jazyka do angličtiny.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora