jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
24.10. 12

Determinující výrazy - much, many, little, few, a little, a few

SERRJ: A2; základní pravidla použití výrazů much a many, (a) little a (a) few
SERRJ: A2; Studenti si nejdříve zopakují základní pravidla použití výrazů much a many a procvičí si pomocí doplňování jejich praktické použití. Dále si zopakují základní pravidla pro užití výrazů (a) little a (a) few a poté je procvičí jak ve významu "málo", tak i "několik" popř. souhrnně najednou.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora

18.11. 12 Historie USA - Občanská válka
10.11. 12 Tvoření slov
10.11. 12 Podstatná jména s předložkami
10.11. 12 Modální slovesa v přítomném čase
21.10. 12 Rozkazovací způsob
14.10. 12 Otázky - procvičování
07.10. 12 Kolokace go, get
07.10. 12 Kolokace make, do
24.05. 12 Přítomý čas průběhový
24.05. 12 Vyrazy some, any, no
29.02. 12 Předložky - místní
23.02. 12 Have, have got
09.12. 11 Reálie USA – Historie Afroameričanů - otrokářství
01.12. 11 Reálie USA - Historie Divokého západu
30.11. 11 Slovní zásoba a fonetika - jazykolamy
15.11. 11 Historie USA - od vyhlášení nezávislosti po občanskou válku
20.09. 11 Mobilní telefony
13.06. 11 Zajímavosti parků v USA
08.05. 11 Školní řád – práva a povinnosti
14.04. 11 První pomoc při nehodách a přírodních pohromách
28.02. 11 Informatika - digitální fotoaparát
09.02. 11 Americká literatura do 19. století - O'Henry
13.12. 10 Reálie USA - Historie
30.11. 10 Stupňování přídavných jmen a příslovcí
24.11. 10 Modální slovesa
29.10. 10 Nepravidelná slovesa
20.10. 10 Počítač a jeho části
21.09. 10 Významní cestovatelé
23.08. 10 Režim dne