jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
18.10. 12

Frázová slovesa spojená s pocity a vztahy mezi lidmi.

Přehled vybraných frázových sloves souvisejících s pocity a vztahy mezi lidmi. B1
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa spojená s pocity a vztahy mezi lidmi ". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora