jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
29.10. 12

Bezdomovectví

Definice; historie v rozvinutých zemích;příčiny; problémy, kterým bezdomovci čelí a možnosti pomoci.SERRJ B2
Stdenti definují bezdomovectví;seznámí se s dlouholetou historií tohoto jevu a problémy, kterým bezdomovci čelí; prodiskutují příčiny i možnosti pomoci.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora