jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
19.11. 12

Doprava v Londýně

Seznámení se základními informacemi o městské dopravě v Londýně. A2
Základní údaje o dopravě v Londýně, jejích formách, historii, fungování a možnostech. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti historických a geografických reálií Spojeného království. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora