jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
19.11. 12

Činnosti aranžéra

Základní slovesa vyjadřující pracovní činnosti aranžéra. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Rozvoj slovní zásoby žáků učebního oboru Aranžér. Interaktivní cvičení zaměřená na přiřazování českých sloves k jejich anglickým překladům, přiřazování sloves k obrázkům, přiřazování podstatných jmen ke slovesům. Rozvoj řečové dovednosti, doplnění křížovky.
Úroveň: A2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora