jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
19.11. 12

Architektura

- pokročilejší znalosti z oblasti typických architektonických rysů renesance - důraz na renesanční prvky v samotné Anglii - renesanční prvky dokumentované na přiložených kresbách - fixace klíčové slovní zásoby - osobité prvky anglické renesanční architektury
Studenti si osvojí pokročilejší znalosti z oblasti typických architektonických rysů renesance, zejména pak v samotné Anglii. Rozlišují renesanční prvky na přiložených kresbách a fixují klíčovou slovní zásobu. Všímají si osobitých prvků anglické renesanční architektury.
Úroveň: B2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora