jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
17.09. 10

Dovolená

Komplexní rozbor tematického celku - Dovolená - Cestování. B1
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně Dovolená - Cestování. Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma Cestování v jeden celek, v rámci kterého má žák možnost rozvinout své komunikativní kompetence.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora