jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
16.10. 10

Běžné nemoci, léčba

Slovní zásoba popisující nejběžnější nemoci. Interakce a podpora komunikace v tématu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Na základě motivačního obrázku interakce se žáky. Nová slovní zásoba, užití dosavadních znalostí a odhadu významu. Práce s novou slovní zásobou, přiřazování nemocí k symptomům, popis zdravotního stavu. Osvojení struktury should, should not a užití v okruhu tématu. Procvičení gramatických časů a větných spojení, interakce a komunikace.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora