jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
11.12. 12

Frázová slovesa spojená s penězi, obchodem

- pokročilejší znalost frázových sloves souvisejících s penězi a obchodem, - fixace frázových sloves jako slovní zásoby, - typické použití ve větách, - vzájemné rozdíly mezi frázovými slovesy.
Studenti si osvojí pokročilejší znalost frázových sloves souvisejících s penězi a obchodem. Fixují frázová slovesa jako slovní zásobu a trénují jejich typické použití ve větách. Rozlišují mezi vzájemnými rozdíly frázových sloves.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora